Onsen @ Moncham | A Cultural Retreat
Onsen @ Moncham | A Cultural Retreat
MENU
CLOSE
Are you looking for SPECIAL PERKS? THIS IS YOUR CHANCE!

BENEFIT MEMBER

  • Book our lowest price here
  • Fast, FREE WIFI
  • Better booking policies
  • Exclusive online offers

Your perks and special deals now available!

CLOSE
วันเดินทาง
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่
เด็ก
3-11 ปี
โปรโมชั่น

ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด
Terms & Conditions

ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด คือ โปรแกรมสะสมคะแนน ที่ออกแบบให้สำหรับสมาชิกได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษ (ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง)

โปรแกรมสะสมคะแนนของออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม จะใช้ได้หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่สมาชิกอาศัยอยู่เท่านั้น หากไม่ได้รับอนุญาต การเป็นสมาชิกจะถือเป็นโมฆะ

1. คำจำกัดความ

เช็คอิน:วันที่มาถึงโรงแรม
เช็คเอ้าท์:วันที่เดินทางออกจากโรงแรม
เข้าพัก:ช่วงระยะเวลาระหว่างเช็คอินและเช็คเอ้าท์โดยแขกเข้าพักที่โรงแรม
สมาชิก:ลูกค้าที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด
โปรแกรม:สิทธิพิเศษภายใต้ ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด ที่สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข โดยขึ้นอยู่กับสถานะสมาชิก
สิทธิประโยชน์:บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้คะแนนสะสมจากบัญชีสมาชิก
คะแนน:หน่วยที่สร้างขึ้นจากสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อ 4)
โรงแรม:ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม
การเข้าพักที่มีสิทธิ์สะสมคะแนน:เวลากลับมาเข้าพักที่โรงแรมซึ่งมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์

2. โปรแกรมสมาชิก

2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

2.2 การลงทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนน ของออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม

สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

3. การสะสมคะแนนของ ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด

คะแนน: คะแนนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำหนดสถานะสมาชิกซึ่งกำหนดระดับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เมื่อสมาชิกได้รับคะแนน คะแนนจะยังคงอยู่ในบัญชีของสมาชิกอย่างไม่มีกำหนด ไม่ลดลง และไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนทั้งหมดจะมอบให้เมื่อสมาชิกเช็คเอ้าท์

3.1 การรับคะแนน

คะแนนจะคำนวณมาจากการเข้าพักที่โรงแรมของสมาชิก
จะไม่ได้รับคะแนนเมื่อมีสถานการณ์ “ไม่แสดงตัวตน”
จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับ “การเข้าพักฟรีใด ๆ”
จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับบริษัทหรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากสมาชิกหลักนั้นเช็คอินเอง

ช่องทางการจองที่มีสิทธิ์สะสมคะแนน

ช่องทางการจองที่ไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนน

4. หลักเกณฑ์การนับคะแนน

การเข้าพักที่มีสิทธิ์สะสมคะแนน 1 ครั้ง = 1 คะแนนเรียวกังรีวอร์ด

5. ระดับสถานะสมาชิก

สมาชิกจะได้รับการเลื่อนขั้นไประดับสถานะสมาชิกถัดไป เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนเพียงพอที่จะได้รับระดับสถานะสมาชิกนั้น

มี 4 ระดับสิทธิประโยชน์ ซึ่งแต่ละระดับต้องการคะแนนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ระดับสถานะสมาชิกจำนวนคะแนนเรียวกังรีวอร์ด
Samurai (ซามูไร)0 – 2
Daimyo (ไดเมียว)3 – 6
Shogun (โชกุน)7 – 11
Emperor (จักรพรรดิ)12+

6. โปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่มอบให้สมาชิก

เฉพาะสมาชิกและผู้ติดตามเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขจากโปรแกรม ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด นี้

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์เรียวกังรีวอร์ทที่ ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม ขึ้นอยู่กับสถานะสมาชิก

สิทธิประโยชน์Tier SamuraiTier DaimyoTier ShogunTier Emperor
การต้อนรับลูกค้าสมาชิก☑️☑️☑️☑️
สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าห้องพักส่วนลด 5%ส่วนลด 10%ส่วนลด 15%ส่วนลด 20%
สิทธิประโยชน์เตียงเสริมส่วนลด 5%ส่วนลด 10%ส่วนลด 15%ส่วนลด 20%
สิทธิประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ส่วนลด 10%ส่วนลด 15%ส่วนลด 20%
Onsen In The Gardenส่วนลด 25%ส่วนลด 50%ฟรี 1 ชั่วโมง/คืน
นวดแผนไทยส่วนลด 25%ส่วนลด 50%ฟรี 1 ชั่วโมง/คืน สำหรับ 2 ท่าน
บริการผู้ช่วยส่วนตัวและผู้ช่วยพิเศษ☑️☑️☑️
มินิบาร์ส่วนตัวฟรี☑️☑️☑️
ชุดอุปกรณ์ต้อนรับ (Welcome Amenity)☑️☑️☑️
จัดห้องเฉพาะบุคคล (Personalized Room Arrangement)☑️☑️☑️
เช็คอิน/เช็คเอ้าท์ ภายในห้องพัก☑️☑️☑️
เช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอ้าท์ล่วงเวลา
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมบริการ)
☑️☑️
อัปเกรดห้องพักฟรี
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมบริการ ณ ขณะการสำรองห้องพัก)
☑️
บริการรับส่งไป-กลับฟรี☑️

7. การใช้สิทธิประโยชน์

8. การเรียกร้องคะแนนที่หายไป

หากสมาชิกพบว่าคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดไว้ สมาชิกสามารถส่งข้อเรียกร้องสำหรับการปรับปรุงคะแนนที่หายไปได้ภายใน 3 เดือน หลังจากการเข้าพักที่พบปัญหา (นับจากวันที่เช็คอิน) ที่อีเมล [email protected]

หากสมาชิกถูกปฏิเสธคะแนนหรือสิทธิประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับสถานะสมาชิก ผู้ดูแลโปรแกรมมีหน้าที่จำกัดอยู่เพียงการบันทึกคะแนนในบัญชีของสมาชิกให้ถูกต้อง

9. ข้อกำหนดและขั้นตอนในการระงับหรือยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยสมาชิก

สมาชิกสามารถตัดสินใจที่จะถอนตัวจากโปรแกรม ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด ได้ทุกเมื่อ สมาชิกสามารถยกเลิกสถานะได้โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] ระบุว่าต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกในโปรแกรมนี้

9.2 การระงับหรือยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ของโปรแกรม

หากสมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของโปรแกรม ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เรียวกัง รีวอร์ด ผู้ดูแลโปรแกรมอาจจะใช้ดุลยพินิจ:

9.3 ผลของการระงับ

ในช่วงของการระงับ สมาชิกจะยังไม่ได้รับคะแนน ไม่สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรมและบริการใด ๆ ที่มีต่อสมาชิกได้ ในช่วงของการระงับ ไม่ช้าไปกว่าระยะเวลาสิ้นสุดการระงับ เจ้าหน้าที่ของโปรแกรมสามารถตัดสินใจจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้

9.4 ผลของการยกเลิก

เมื่อการเป็นสมาชิกถูกยกเลิกแล้ว สมาชิกจะถูกถอนจากโปรแกรม และความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างผู้ดูแลโปรแกรมและสมาชิกจะสิ้นสุดลงอย่างถาวร การถอดถอนนี้ยังส่งผลถึงการล้างคะแนนสะสมทั้งหมดในวันที่มีการยกเลิก

10. การสื่อสารของโปรแกรม

ในการเข้าร่วมโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และบริการที่เสนอโดยโปรแกรม (ข้อความ ข้อมูลการอัพเดทระดับ และอื่น ๆ) หากสมาชิกไม่ต้องการที่จะรับข่าวสารนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขโดยตรงที่ต้องผูกพันกับการเป็นสมาชิกของโปรแกรม สมาชิกสามารถขอออกจากโปรแกรมได้

สมาชิกใดที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมตกลงต่อไปว่าจะรับข้อมูลข่าวสารทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลจากโปรแกรม รวมไปถึงโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับสมาชิก หากสมาชิกไม่ต้องการที่จะรับการสื่อสารทางการค้าทางอีเมล สามารถยกเลิกการติดตามได้ทุกเมื่อจากข้อเสนอทางการค้าเหล่านี้ โดยคลิกที่ลิงก์การยกเลิกการติดตามที่ท้ายอีเมล ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิก

11. การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

ในการเข้าร่วมโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะให้ ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของสมาชิกเพื่อบริหารจัดการโปรแกรม ซึ่งอาจรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับโรงแรมในเครือ และพันธมิตรด้านบริการ

ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว โดยเขียนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงไว้บนเว็บไซต์ของโรงแรม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ

ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบความเปลี่ยนแปลง การยืนยันการจองของลูกค้าจะถือเป็นการยอมรับและรับทราบอย่างไม่มีเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

สมาชิกโปรแกรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอย่างไม่มีข้อแม้

12. การยอมรับในเงื่อนไขทั่วไปของการใช้โปรแกรม การระงับคดี และกฎหมายที่บังคับใช้

การเข้าร่วมโปรแกรมหมายถึงสมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้อย่างไม่มีข้อแม้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่เหนือกว่าข้อความก่อนหน้าใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับที่ใช้ป้องกันในประเทศของผู้บริโภค

หน้าแรก
ข้อเสนอพิเศษ
ห้องอาหาร
Perks
Member
จอง

เข้าร่วมเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม